سمت راست

گزارش قرض الحسنه سال 1398

بنام خدا
گزارش قرض الحسنه شهید حسن کریمیان

فعالیت سال 1398
به همراه گزارش خیریه شهید حسن کریمیان
و راه سبز ویژه زیارت اماکن زیارتی که ر سال 1398 به پایان راهخود رسید و دسال 1399 این بخش فعالیتی ندارد .


گزارش قرض الحسنه سال 1398

دسترسی به سایر قسمت های سایت

ارتباط با ما