سمت راست

گزارش فعالیت صندوق در سال 1393

گزارش فعالیت صندوق در سال 1393


گزارش فعالیت صندوق در سال 1393

گزارش عملکرد صندوق قرض الحسنه شهید حسن کریمیان
نه ماهه (تا پایان آذر ماه) سال 1393
به لطف الهی به شرح زیر اعلام می گردد .
تعداد اعضاء صندوق 298 نفر
تعداد وام قسطی پرداخت شده 40 فقره
مبلغ وام قسطی پرداخت شده 690 میلیون ریال
تعداد وام ضروری پرداخت شده 39 فقره
مبلغ وام ضروری پرداخت شده 345 میلیون و پانصد هزار ریال
جمع وام های پرداخت شده 79 فقره
جمع مبلغ وام پرداخت شده یک میلیارد و 35 میلیون و پانصد هزار ریال

______________________________

گزارش شش ماهه اول سال 1393
به لطف الهی به شرح زیر اعلام می گردد .
تعداد اعضاء صندوق 278 نفر
تعداد وام قسطی پرداخت شده 24 فقره
مبلغ وام قسطی پرداخت شده 374 میلیون ریال
تعداد وام ضروری پرداخت شده 24 فقره
مبلغ وام ضروری پرداخت شده 208 میلیون و پانصد هزار ریال
جمع وام های پرداخت شده 48 فقره
جمع مبلغ وام پرداخت شده 582 میلیون و پانصد هزار ریال
______________________________
گزارش سه ماهه اول سال 1393
به لطف الهی به شرح زیر اعلام می گردد .
تعداد اعضاء صندوق 276 نفر
تعداد وام قسطی پرداخت شده 15 فقره
مبلغ وام قسطی پرداخت شده 218 میلیون ریال
تعداد وام ضروری پرداخت شده 10 فقره
مبلغ وام ضروری پرداخت شده 68 میلیون و پانصد ریال
جمع وام های پرداخت شده 25 فقره
جمع مبلغ وام پرداخت شده 286 میلیون و پانصد هزار ریال
منتظر اخبار جدید صندوق قرض الحسنه شهید حسن کریمیان باشید .

صفحات: 1 2 3

دسترسی به سایر قسمت های سایت

ارتباط با ما