سمت راست

شهید علی اصغر طاهری

شهید علی اصغر طاهری


شهید علی اصغر طاهری چندان سنی نداشت ولی اوصاف متقین در او تجلی خاصی داشت ...
برادر مسعود وفاپور از همرزمان شهید علی اصغر طاهری تعریف می کرد :
برای آموزش شنا قبل از عملیات والفجر هشت به اصفهان آمده و در پادگان غدیر مستقر شده بودیم ، روزها در ساعات مشخصی به استخر رفته و بقیه زمانها را در پادگان بودیم ، یک روز شهید اصغر طاهری در میدان صبحگاه برای گردان قرآن می خواند او پس از چند دقیقه قرآن خواندن ناگهان حالش دگرگون شود و فقط سریع قرآن را به فردی که کنار او بود داد و بر زمین افتاد ...
مدت زیادی از او میخواستم که بگوید آن روز چه اتفاقی افتاد و ایشان حاشیه می رفت و حرفی نمی زد تا اینکه مشخص شد آن روز وقتی ایشان آیاتی از قرآن کریم درباره عذاب الهی می خوانند تأثیر آن آیات موجب می شود حال ایشان دگرگون شود مولای متقیان حضرت علی علیه السلام درباره صفات متقین در خطبه همام می فرمایند :

فَهُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَآها فَهُمْ فيها مُنَعَّمُونَ، وَ هُمْ وَالنّارُ كَمَنْ قَدْ رَآها
فَهُمْ فيهامُعَذَّبُونَ.
آنان با بهشت چنانند كه گويى آن را ديده و در فضايش غرق نعمتند، و با عذاب جهنم چنانند كه گويى آن را مشاهده نموده و در آن معذبند.
و شهید علی اصغر طاهری اینگونه بود ...

ایشان در عملیات کربلای 5 در منطقه شلمچه با رسیدن به باورهایی که بدان یقین داشت و پرواز به ملکوت اعلی در نزد خداوند منان روزی میخورد .
یاد او در دل دوستانش جاودانه است زیرا خلق نیکو و احسن داشت ...

دسترسی به سایر قسمت های سایت

ارتباط با ما