سمت راست

شهید مصطفی اسماعیلی

شهید مصطفی اسماعیلی


در کنار بهترین و برترین انسان ها بودن سعادتی بود که خداوند به ما عنایت کرد از میان دوستان صمیمی و قدیمی به گردان یونس علیه السلام که رفتیم در کنار دریا دلی لنگر انداختیم که وجودش همه آنچه را که نداشتیم جبران می کرد شهید مصطفی اسماعیلی بزرگ مردی بود که در
اخلاق
منش
تواضع
تدبیر
قدرت
اخلاص
مهربانی
سادگی
مرام
و مردانگی
چون او را کمتر دیده بودم ...
شهادت
او را انسان کاملی کرد قابل ستایش که خداوند در عرش برین به همچون بنده ای نزد فرشتگان مباهات می کند ...
دیروز بر مزار پاکش احساس حقارت کردم ، اینان به خدا رسیدند
عاش سعیدا و مات شهیدا ...
اما ما ...

#شهید_مصطفی_اسماعیلی
#کربلای_چهار_ام_الرصاص

@shahidankhodaei

دسترسی به سایر قسمت های سایت

ارتباط با ما